Bijna 10

Dit jaar besta ik 10 jaar.
September 2009 heb ik mijzelf als zelfstandig criminoloog gevestigd in Amsterdam. In die 10 jaar is er veel gebeurd. Ik heb samen met jullie mooie dingen mogen neerzetten.
Veel van mijn werk concentreerde zich rond het herstelrecht en herstelgericht werken. Daartoe richtten wij bijna 10 jaar geleden Stichting Restorative Justice Nederland op. Anneke van Hoek was vanaf het begin mijn betrouwbare partner in dit werk.
Ik heb met collega trainers en opleiders mooie trainingssessies in gemeentehuizen, op politiebureaus, in gevangenissen en bij organisaties ‘in huis’ mogen geven. Ik ontmoet daarbij keer op keer gepassioneerde professionals met het hart op de goede plek en leergierig om kennis en vaardigheden te vergroten.
Ik houd me ook bezig met ontwikkelen en innoveren met als hoogtepunt toch het aanbieden van twee versies van onze Proeve van Wetgeving aan Tweede Kamer en de Minister voor Rechtsbescherming samen met onder meer Jacques Claessen. Het is geweldig om te zien hoe vasthoudendheid en aandacht voor zowel inhoud, proces als relatie inspanningen ver kan brengen. Een ander wapenfeit was het mee oprichten van RESCALED, een internationale beweging die zich inzet voor het ontwikkelen van kleinschalige, gedifferentieerde en in de gemeenschap ingebedde vormen van detentie.
De oprichting van jongerenrechtbanken op scholen in Nederland en de samenwerking met veel studenten geeft mij samen met onder meer Eymert van Manen en Kim Roelofs de gelegenheid te investeren in kennis en kunde die toekomstbestendig is. Het enthousiasme van jonge mensen werkt altijd aanstekelijk. Ik ben voornemens mijn tweede 10 jaar als zelfstandig gevestigd criminoloog veel tijd te steken in de overdracht van kennis en kunde. Daarom blijf ik op zoek naar een hogeschool met wie ik samen een minor herstelrecht kan ontwikkelen.
Het mee initieren van samenlevingsproces / communityprocessing gaf mij weer andere werkruimte. Daarvoor zocht ik verbinding met Anke Siegers: we delen onze expertise en kennis met anderen in een driedaagse opleiding die inmiddels door 50 mensen is gevolgd. Democratische besluitvorming aan de basis van onze samenleving in situaties van spanning en gedoe is waar het in communityprocessing om draait.
En er is ongetwijfeld meer. Zoals de kunst van het ouder worden leren verstaan en mijn tijd goed doseren. Wijsheid vraagt soms om vertraging.
Dit jaar besta ik 10 jaar.
Ik bezin me op een passend moment om dat te vieren.
Hoe? Jullie horen van mij!