Documentaire herstelrecht

Julia Roeselers is filmmaker. In opdracht van de KRO/NCRV en met financiele steun van de Stichting Achmea Slachtoffers en Samenleving, het  CoBO fonds, Stichting Democratie en Media, Steunfonds Pro Juventute en de Bianchi Herstelrecht Stichting maakte zij een prachtige documentaire ‘Als ik je zie dan groet ik je’. De productie was in handen van Viewpoint Productions en de documentaire is terug te zien via Uitzending Gemist.

Julia Roeselers maakte in een buurtcafé waar zij werkte een gewapende overval mee. De daders bleken minderjarige jongens uit de buurt te zijn. Wat moet er dan gebeuren? Moeten de minderjarige daders zo stevig mogelijk gestraft worden? Kan het ook anders?

Het verhaal van Julia staat centraal in de documentaire die op verschillende Ondanks de schok is Julia niet gericht op wraak of vergelding. De documentaire laat Julia zien op haar persoonlijke zoektocht naar herstel. Ervaringen met het strafrecht, (meningen over) slachtofferschap, jeugdcriminaliteit en herstelbemiddeling tussen dader en slachtoffer zijn thema’s die de revue passeren.

Bij de documentaire is door Restorative Justice Nederland in samenwerking met Julia Roeselers en Viewpoint Productions trainingsmateriaal ontwikkeld. Er is een lespakket voor middelbare scholen en een trainingspakket voor professionals in het strafrecht. Ook is er met en voor ervaringsdeskundigen (daders en slachtoffers) een driedelige training ontwikkeld die wordt gegeven door ervaringsdeskundigen zelf. Inmiddels wordt die training verzorgd door medewerkers en vrijwilligers van Young in Prison en Bureau MHR

Als ik je zie dan groet ik je, een aanrader!