Historie voor herstelrecht

Op dinsdag 21 februari bood een intiatiefgroep van Restorative Justice Nederland en Universiteit Maastricht namens een denktank van 80 professionals uit wetenschap, strafrecht een voorstel van wet strekkende tot de invoering van een herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken in het Wetboek van Strafvordering aan Tweede Kamerleden aan.

Op diezelfde dag werden twee moties van PvdA Tweede Kamerlid Jeroen Recourt c.s. aangenomen strekkende tot structurele bekostiging van minimaal 1,5 mln euro per jaar voor mediation in strafzaken en verdere ontwikkeling en uitrol van mediation als sluitstuk op de aanpak veilige wijken en veilige scholen zoals ontwikkeld in Utrecht. De kennis uit Utrecht (het Utrechts Mediation Model) zal verder beschikbaar gaan komen voor alle gemeenten in Nederland. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29911

Daarmee landde het voorstel van wet in een prachtige bedding en was een mooi verlengstuk van het noeste parlementaire werk van (naast anderen) PvdA Tweede Kamerlid Jeroen Recourt die zich keer op keer als een parlementaire voorvechter van herstelrecht en een humane strafrechtspleging betoont.
Daarvoor ook langs deze weg heel heel veel dank.