Inspiratieworkshop

Een van de leukste onderdelen van mijn werk zijn de inspiratieworkshops met professionals die ik af en toe mag verzorgen. In die inspiratieworkshops ga ik samen met deelnemers op zoek naar drijfveren, inspiratiebronnen en motivatoren voor het werk en het leven. Met een paar eenvoudige attributen als jongleerballen en wat bierviltjes dringen we door tot de kern van ons werk.
In de workshops stel ik professionals in de jeugdzorg en de strafrechtsketen na een inhoudelijke opwarmer vaak twee paradoxale vragen:
Waar zit voor jou de aarzeling in je werk?
Waar zit voor jou de kracht in je werk?

Op het moment dat deelnemers de antwoorden met elkaar delen en we daar verder mee aan de slag gaan kan het gebeuren dat een medewerker beleid verbijsterd reageert met: “daar hebben we dus maanden op gebroed en hier ligt heel veel van onze organisatie en ons werk gewoon voor het oprapen”.

In de inspiratieworkshops werken we samen aan wat ik noem vitale professionals en vitale organisaties: vitaliteit is daar te vinden waar kennis, vaardigheden en waarden met elkaar in evenwicht gebracht worden.

Vitaliteit veronderstelt ook de inzet van eigen (levens)ervaring in professioneel handelen. Die eigen ervaring staat centraal in de workshops. Het kunnen inzetten van ervaring geeft kracht en sturing aan je handelen en geeft ook de mogelijkheid om meer en betere verbindingen te leggen met wie je in je werk tegenkomt. Daardoor kun je als professional en als mens ook effectiever zijn.

De inspiratieworkshop beslaat meestal een dagdeel maar kan ik in overleg en op verzoek ook op maat uitbreiden naar een dagprogramma.