Herstelrecht verankeren

Pleidooi voor verankeren herstelrecht in het strafrecht

Het huidige artikel 51h in het Wetboek van Strafvordering voldoet niet als basis voor een meer op herstel gericht straf(proces)recht. In het herstelrecht staan de conflictpartijen (dus ook het slachtoffer) centraal en gaat het erom dat de dader de door hem aangerichte schade herstelt. Om deze rechtsvorm steviger te verankeren in het wetboek gaat er vandaag een nieuwe versie van een ‘burgerinitiatief wetsvoorstel’ naar Den Haag, waaraan door ruim 250 professionals uit wetenschap en strafrechtpraktijk is gewerkt. Initiatiefnemers zijn de Stichting Restorative Justice Nederland (RJN) en de Universiteit Maastricht (UM).

De Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid besprak de eerste versie van het wetsvoorstel vorig jaar. Op donderdag 28 juni 2018  krijgen de commissie én Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker de herziene versie overhandigd. Volgens de initiatiefnemers, Jacques Claessen (UM) en Gert Jan Slump (RJN), staat niets in de huidige strafwet de ontwikkeling van een herstelrechtelijke praktijk in de weg. “Die ontwikkeling is al volop gaande”, zegt Claessen. “Herstelrecht is volgens ons geen luxe, maar noodzaak.”

Wetsbepalingen zijn volgens de initiatiefnemers onmisbaar voor de ontwikkeling naar een meer op herstel georiënteerd straf(proces)recht. Claessen: “Maar zonder expliciete regels rondom het herstelprocesrecht in het Wetboek van Strafvordering is de kans groot dat er rechtsonzekerheid blijft bestaan. Waarmee ik bedoel dat de ene keer een doortastende raadsman wel weet dat hij om bemiddeling kan vragen en een minder doortastende collega op een andere plek niet. Ook zullen er grote verschillen blijven bestaan in het doorverwijzen naar bemiddeling door politieagenten, officieren van justitie en rechters. De wetgever is wat ons betreft nu aan zet.”

Gert Jan Slump van RJN vult aan: ”Alleen solide wettelijke verankering, zij het met mate en in de juiste proportie, kan ertoe leiden dat een landelijke praktijk van herstelgerichte afdoening in het straf(proces)recht zal ontstaan en floreren.”

Lees het hele persbericht