Recht uit het hart

Het gebeurt niet elke dag dat er vanuit de samenleving een initiatief wordt genomen om een voorstel van wetgeving te schrijven. Een initiatiefgroep van Stichting Restorative Justice Nederland en de Universiteit Maastricht ondernam zo’n actie. Samen met ruim 70 mensen uit de wetenschap en de praktijk van strafrecht en herstelrecht kwamen we drie keer bij elkaar om van gedachten te wisselen. Alle opbrengsten en opmerkingen zijn verwerkt in een voorstel van wet. Dat voorstel van wetgeving dat recht uit het hart van de samenleving voortkomt zal op 21 februari 2017 door een initiatiefgroep van Stichting Restorative Justice Nederland en de Universiteit Maastricht worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstel is bedoeld om herstelrecht beter te verankeren in het nieuwe Wetboek van Strafvordering. We gaan ook na 21 februari verder om het voorstel verder te laten landen in de politieke arena en natuurlijk ook verder in gesprek om de praktijk verder te ontwikkelen en discussies te voeren over het voorstel.

Aansluitend aan het aanbieden aan de Tweede Kamer is er een korte (pers-)bijeenkomst voor geïnteresseerden in een nog nader bekend te maken locatie in Den Haag. Het voorstel van wet is binnenkort in boekvorm beschikbaar en een persbericht volgt binnenkort.
Het aanbieden zelf is inmiddels gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer