Samenlevingsproces

Sinds een paar jaar werk ik samen met Anke Siegers. Wij vonden elkaar op professionele inhoud. Maar ook de passie voor mensen en samenleven bindt ons. Beiden hebben wij de wens een maatschappelijke bijdrage te leveren. En wel aan de wijze waarop grootschalige kwesties en conflicten worden aangepakt. We zijn begonnen met uitwisselen en nadenken. Wat is onze bijdrage tot nu toe geweest? En wat die zou kunnen zijn. Hoe maken we dat concreet?

We doken niet in vellen vol papier. We maakten een nieuwe website als denkraam. Die website is meteen ons portfolio.
Een samenlevingsproces kan worden ingezet in escalerende situaties of situaties. Daarvan spreken we als belangen van betrokkenen op scherp staan. Dat levert een (potentieel) conflict op.  Het zijn bijna altijd situaties waarin mensen beschadigd en geraakt zijn. En toch betrokken (willen) zijn.

Deze situaties spelen in de directe leefomgeving van burgers. Vaak is er spanning tussen groepen of partijen. Zij hebben verschillende standpunten.
Onze inzet is gezamenlijk eigenaarschap. Onze inzet is te zorgen dat mensen werkelijk gehoord worden. En dat we samen besluiten. Dat betekent komen van gedoe naar een gedragen plan.

Wij onderscheiden vijftien basisprincipes. En we leveren de participatieladder in voor de trap van eigenaarschap.

Inmiddels liepen verschillende samenlevingsprocessen in Nederland. We hebben zes keer een driedaagse opleiding verzorgd. Ruim 70 mensen hebben die opleiding gevolgd. Zij kunnen en willen samenlevingsprocessen gaan faciliteren.

Tijdens verschillende Europese conferenties in 2018 en 2019 verzorgen wij workshops. De reacties van deelnemers waren onverkort enthousiast.

Wil je meer weten neem dan contact met ons op.