Veiligheidsdomein van de toekomst

De uitdagingen en vraagstukken in de huidige samenleving, van overlast tot (nazorg) detentie, van jongerenproblematiek tot veiligheidsvraagstukken in wijken, van wietplantages tot verwarde personen, vraagt om een andere benadering dan we voorheen gewend waren.

Hoe gaan we samen het veiligheidsdomein van de toekomst inrichten?

De veranderende tijden vragen van het veiligheidsdomein een shift in denken, organiseren en doen. We kunnen immers niet hetzelfde blijven doen en andere resultaten verwachten. Willen we dat de samenleving en professionals samenwerken rond afspraken en oplossingen waar iedereen achter staat, dan zullen we onze route naar deze afspraken en oplossingen anders moeten inrichten: van gedoe naar gedragen. (zie video)

Organiseren van een besluitvormingsproces met alle betrokkenen in het veiligheidsdomein.

Communityprocessing is een aanpak waardoor alle betrokkenen samen besluiten over wat er speelt en welke oplossingen hierin het best passen; een stevige aanpak, voor stevige vraagstukken waar we in de huidige manier van werken geen goede oplossingen voor hebben. Met Communityprocessing komen we samen tot oplossingen die passen binnen de wet en gedragen worden door de mensen waar het om gaat: de professionals en de samenleving.

Omdat deze vraag steeds vaker en sterker klinkt organiseren wij op 15 en 29 januari 2021 een tweedaagse opleiding op een geschikte en inspirerende locatie.

Drie gemeenten gaan samen leren hoe zij vorm kunnen geven aan het veiligheidsdomein van de toekomst.

Hoe zetten we Communityprocessing in zodat onze gemeente, professionals en inwoners samen werken aan de meest passende oplossingen? Dit doen we in een bijzondere samenstelling zodat de visie en werkwijze in korte tijd goed ingebed wordt in de eigen gemeente. Per gemeente nemen de burgemeester, een wethouder en twee ambtenaren deel.

Deze kleine groep gaat in een interactieve setting aan de slag met elkaars en de eigen vraagstukken. De gemeentelijke praktijk en theorie worden verweven zodat het geleerde meteen kan worden toegepast.

Meer weten? Kijk op: www.communityprocessing.com