Welkom bezoeker

Van harte welkom op mijn nieuwe website waar ik de laatste weken hard aan heb gewerkt. Op de website introduceer ik mijzelf en vertel ik iets over de belangrijkste werkvelden waar ik actief ben en geef een aantal voorbeelden van projecten waar ik mee bezig ben en ben geweest.

Nieuw zijn de blogs die ik met een frequentie van eens in de twee tot drie weken hoop te schrijven om nog iets meer zichtbaar te maken van mijn werkzaamheden maar vooral van mijn ervaringen daarbinnen.

Herstelrecht en herstelgericht werken is mijn voornaamste werkterrein als criminoloog. Het onderwerp heeft al sinds mijn studie criminologie aan de VU mijn grote voorliefde. Toen ik als zelfstandige begon heb ik die draad stevig opgepakt en ben sinds 7 jaar een van de pioniers en vernieuwers op dat terrein.

Jeugdzorg en jeugdhulp en jeugdwelzijn is een onderwerp dat me zeer na aan het hart ligt. Na mijn werk bij Adviesbureau van Montfoort heb ik mij jarenlang vanuit de Stichting Zin in Jeugdzorg sterk gemaakt voor de stem van jongeren, hun ouders en die van professionals.

Professionalisering en vakmanschap zijn de thema’s die ik in verschillende opdrachten ben tegengekomen en vormen in feite de grondtoon van veel van mijn projecten. Mij gaat het dan vooral om het ‘intrinsieke’ vakmanschap, het vakmanschap van binnenuit. Waarom heb ik ooit gekozen voor het vak dat ik beoefen? Hoe blijf ik een vitale professional? Welk verhaal maakt mij trots en welke ervaring op mijn werk dee ik graag en met enthousiasme?

De jongste loot aan mijn werkpraktijk is het faciliteren van samenlevingsprocessen. De werkzame principes heb ik samen met een van mijn zakenpartners Anke Siegers vastgelegd op de website van samenlevingsproces.

Ik wens je veel genoegen en inspiratie toe als je mijn website bezoekt en hoop dat we elkaar binnenkort een keer ‘live’ ontmoeten.